Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΣΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 – 2018

Η Διεύθυνση και η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης» ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας και στις δύο Κατευθύνσεις του Προγράμματος μέχρι και την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017.

Προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 2017-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 με τις εξής κατευθύνσεις:

(α). «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία»

(β). «Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση»

Για περισσότερα πατήστε εδώ