Χαιρετισμός Διευθύντριας ΠΜΣ

Xαιρετισμοί

Σας καλωσοvikiρίζουμε στην ιστοσελίδα της Κατεύθυνσης Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία του Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
Η Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία ανταποκρίνεται στην επιτακτική ανάγκη: α) της επικαιροποίησης των επιστημονικών γνώσεων, β) της ανάπτυξης των κατάλληλων δεξιοτήτων, γ) της επαγγελματικής αναβάθμισης των στελεχών εκπαίδευσης αλλά και ευρύτερα όλων των ήδη υπηρετούντων και των μελλοντικών εκπαιδευτικών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότερα καθώς επίσης και τη λειτουργία δημοσίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών και φορέων διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων και δ) της προσφοράς της δυνατότητας συμμετοχής και εργασίας στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών ερευνών, στη μελέτη και εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και στην ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών που εστιάζονται στη διοίκηση και οργάνωση της εκπαίδευσης και την άσκηση της εκπαιδευτικής ηγεσίας.
Με εφόδια τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα έχουν προσλάβει στο τέλος των σπουδών τους οι απόφοιτοί μας θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις της άσκησης της διοίκησης και ηγεσίας έχοντας επίγνωση τόσο των προϋποθέσεων της επιστήμης όσο και των διακυβεύσεων και των προταγμάτων του σύγχρονου εθνικού, ευρωπαϊκού και παγκόσμιου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
Η ιστοσελίδα της Κατεύθυνσης προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τη διαδικασία υποβολής αίτησης, σημαντικές ημερομηνίες, τον Κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ., καθώς επίσης και ανακοινώσεις σχετικά με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, ομιλιών, ελληνικών και διεθνών συνεδρίων, των εκδόσεων και όλων των δράσεων του Προγράμματος, καθώς επίσης και χρήσιμων links και συνδέσεων με τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία συμμετέχει η ιστοσελίδα της Κατεύθυνσης.

Βασιλική Καραβάκου, Αν.  Καθηγήτρια
Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.
Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης