Χαιρετισμός Συντονιστή

valkanΑγαπητοί φίλοι,

Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο της Κατεύθυνσης Εκπαιδευτική  Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης. Η Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία αποτελεί έναν επιστημονικά έγκυρο και ενδιαφέροντα κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών, ένα σημαντικό εργαλείο για την απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών σε θέματα εκπαιδευτικής οργάνωσης, διοίκησης και ηγεσίας.

Τα μαθήματα του Προγράμματος καλύπτουν κομβικές συστατικές διαστάσεις της εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας, όπως: η εκπαιδευτική πολιτική στο ελληνικό και διεθνές πλαίσιο της διά βίου μάθησης, η αξιοποίηση των καινοτομιών, η αγορά εργασίας και η έννοια της οικονομίας στην εκπαίδευση, η οργάνωση και η διοίκηση της εκπαίδευσης, η άσκηση της ηγεσίας σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, οι διδακτικές μέθοδοι, η κουλτούρα της αξιολόγησης και της αποτελεσματικότητας στη διοίκηση ολικής ποιότητας, η επαγγελματική ανάπτυξη ηγετών εκπαίδευσης, η σχέση συναισθηματικής νοημοσύνης και ηγεσίας, καθώς επίσης και οι ηθικές – δεοντολογικές διαστάσεις και προκλήσεις της εκπαιδευτικής ηγεσίας στο σύγχρονο κόσμο. Επιπλέον, η δυνατότητα αξιοποίησης της ερευνητικής μεθοδολογίας και της ερευνητικής δεοντολογίας καθώς επίσης και η «Εμπειρία Πεδίου και Πρακτική Άσκηση» θα προσφέρονται στους φοιτητές, έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία (πέρα από την άσκησή τους στην εκπόνηση ειδικών εργασιών) να  εφαρμόσουν στην πράξη όσα έχουν διδαχτεί στο πλαίσιο των μαθημάτων: δραστηριότητες, όπως μελέτες περίπτωσης, διδακτικές δραστηριότητες (μικροδιδασκαλίες) και επισκέψεις σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς προσφέρουν μία πολύπλευρη και πολυ-επίπεδη εμπειρία ως προς την άσκηση της διοίκησης και της ηγεσίας σε κάθε εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Το πρόγραμμα της Κατεύθυνσης πλαισιώνεται, τέλος, με εισηγήσεις και κύκλους ομιλιών από διακεκριμένους, σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας, Έλληνες και ξένους καθηγητές, με σκοπό τον εμπλουτισμό των γνωστικών περιεχομένων και την εμβάθυνση σε εξειδικευμένα θέματα, τα οποία εμπίπτουν στον επιστημονικό και ερευνητικό ορίζοντα του προγράμματος σπουδών της Κατεύθυνσης Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία.

Ευθύμιος Βαλκάνος, Αν.  Καθηγητής
Συντονιστής Κατεύθυνσης
Εκπαιδευτική Διοίκηση & Ηγεσία