Φορείς

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

http://www.minedu.gov.gr/

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

http://www.uom.gr/

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

http:/www.ekdd.gr

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

http://www.inedivim.gr/

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)

http://eoppep.gr/index.php/el/

Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

http://kmaked.pde.sch.gr/site/

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

http://iep.edu.gr