ΦΕΚ

Για να δείτε το Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης» πατήστε εδώ

Για να δείτε το Φ.Ε.Κ. τροποποίησης Ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης» πατήστε εδώ