Συντονιστική Επιτροπή

Βαλκάνος Ευθύμιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

Email: evalkan@uom.gr

Τηλέφωνο γραφείου: 2310.891385