Αρχική

 Χαιρετισμοί

Σας καλωσοvikiρίζουμε στην ιστοσελίδα της Κατεύθυνσης Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία του Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. read more…

Βασιλική Καραβάκου, Αν.  Καθηγήτρια
Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.
Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης


valkanΑγαπητοί φίλοι,

Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο της Κατεύθυνσης Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία του Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης. Η Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία αποτελεί έναν επιστημονικά έγκυρο και ενδιαφέροντα κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών, ένα σημαντικό εργαλείο για την απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών σε θέματα εκπαιδευτικής οργάνωσης, διοίκησης και ηγεσίας. read more…

Ευθύμιος Βαλκάνος, Αν.  Καθηγητής
Συντονιστής Κατεύθυνσης
Εκπαιδευτική Διοίκηση & Ηγεσία